Koolist

Miks?

Ajalooliselt on eestluse alalhoidmise eest Põhja-Inglismaal seisnud Bradfordi Eesti Kodu Klubi, mis on tegutsenud 60 aastat. Klubi algusaastatel oli tegev ka laupäeviti toimiv Eesti kool. Aja jooksul on kool töö lõpetanud ja toonastest kooli õpilastest saanud täiskasvanud, kuid tänase seisuga on noori lastega, vähemalt ühe eesti soost vanemaga peresid nii Bradfordi kui Manchesteri ümbruskonnas. Mõned lastest on siin sündinud, mõned Eesti koolis juba alghariduse saanud, kuid on perega kolinud Ühendkuningriiki. Seega oleme taas jõudnud olukorda, kus on vaja hakata eesti päritolu lastele pakkuma eestikeelse hariduse omandamise võimalust, esialgu küll nominaalses vormis.

Kellele?

Projekti eesmärgiks on alustada eesti keele ja kultuuri edastamist Põhja-Inglismaal elavatele eesti päritolu lastele. Enamuskeel – inglise keel on valdavaks suhtlusvahendiks eesti päritolu laste omavahelises ning ka laste ja nende vanemate igapäevases suhtluses. Sellest tulenevalt on eesti keele arenemise ning püsimajäämise seisukohalt oli oluline luua keskkond, kus lapsed saaksid suhelda eesti keeles.

Mida me teeme?

Projekti kavandatud tegevuseks on 3 tunnised õppepäevad Bradfordis kord kuus. Korraldame eesti keele, loovtegevuse ja muusika tunde. Eesti keele tundides parandatakse õpilaste suulist väljendusoskust, õpitakse kirjutama eestikeelseid sõnu ning edaspidi dikteeritud eestikeelset teksti. Muusikatundides tutvustatakse lastele lastelaule Eesti heliloojate loomingust ning loovtegevuse käigus kinnistatakse lisaks kunsti ja käsitööga tegevusele igapäevast eestikeelset sõnavara.

Õppemaks

Kuna tegu on erakooliga, tuleb lapsevanematel tasuda ka õppemaks. Esimese poolaasta õppemaksus on £15 lapse kohta (august – detsember, jaanuar-juuli). Mitmelapselistele peredele 10% soodustust iga järgneva lapse pealt.